Disclaimer

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED:

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas NCG Import Baltics OÜ („meie“) osana Nic. Christiansen Gruppenist töötlevad teie isikuandmeid.  Nic. Christiansen Gruppenit määratletakse järgmiselt: www.nc.dk
 
1 ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA
Juriidiline isik, kes vastutav teie isikuandmete töötlemise eest:
NCG Import Baltics OÜ
CVR number: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

2 ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a) meie veebilehe kasutamise korral:

a. teie taotluste töötlemisel: Isikuandmeid kasutatakse, et võtta teiega ühendust toote proovisõidu, õpitubade planeerimise ja korraldamise ning muude teenuste jaoks, mida saab tellida veebilehe kaudu. Lisaks kui te annate oma nõusoleku sellele taotlusele, siis te nõustute lisaks, et teie isikuandmeid töödeldakse turunduslike eesmärkide jaoks, nagu on kirjeldatud allpool ja teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, nagu on kirjeldatud teie küpsiste põhimõtetes.

i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, toote andmed ja eelistused.

ii. Töötlemise alus: Nõusolek.

iii. Kustutamise kuupäev: Hiljemalt 3 kuud peale taotluse täitmist.

b. Turundus: Isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, sh kasutada teile mõeldud isiklikus teabevahetuses teie huvisid ja huvivaldkondi ning saates teile asjakohaseid turundusmaterjale, mh nt uudiskirja. Teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, mida on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtete tutvustuses.

i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, küpsiste andmed, veebis kasutaja käitumine, toote andmed ja eelistused.

ii. Töötlemise alus: Nõusolek.

iii. Kustutamise kuupäev: 1 aasta pärast viimast ühenduse võtmist registreeritutega.

c. Veebilehe kasutajakogemuse optimeerimine: Isikuandmeid kogutakse selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte. Me kasutame isikuandmeid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja meie pakutavaid teenuseid. Vt lähemalt meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumist ja kasutajaküsitlusi ning seotud auhinnamänge kasutatakse lisaks tavapärastele isikuandmetele (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).

ii. Töötlemise alus:  Nõusolek.

iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest

d. Veebilehe statistika: Isikuandmeid kaustatakse statistika loomiseks veebilehe kasutamise ja seotud teenuste kohta.

i. Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumine

ii. Töötlemise alus: Nõusolek.

iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest

d) Kaupluste ja töökodade kasutamine – Kui te kasutate volitatud edasimüüjate ja teenindustöökodade võrgustikku, saame ja töötleme me teie teavet kui importija järgmistel eesmärkidel:

a. Teenuste osutamine Kui te kasutate volitatud edasimüüjaid ja teenindustöökodasid, siis saame ja töötleme me teie isikuandmeid, mh tellitud teenuste osutamiseks. See hõlmab Honda toodete eriosade tellimist ning garantii käivitamist ja mis tahes muu teenuse osutamist, mida pakub importija, nt maanteeabi.

i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, tellimusnumber, toote andmed.

ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.

iii. Kustutamise kuupäev: 5 aastat selle finantsaasta lõpust, millal sooritati viimane klienditellimus (finantsaasta = 01.01. kuni 31.12.)

b. Teeninduse ja garantiiga seotud käsitlemine Tehtud teenuste ja ülevaatuste dokumenteerimiseks, mis on eelduseks tehase garantii säilitamisele, saame ja töötleme me teavet teie toote kohta. Sama kehtib ka tehase poolt defektide ja puuduste kõrvaldamise toimingute kohta. Garantiijuhtumite käsitlemisel esitatakse edasimüüja, importija ja tehase vahelise suhtluse dokumendid ja menetlusteave ning töödeldakse neid. Need dokumendid võivad sisaldada isikuandmeid lisaks teie toote andmetele.

i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, tellimusnumber, toote andmed ja toimingute ajalugu.

ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.

iii. Kustutamise kuupäev: 5 aastat selle finantsaasta lõpust, millal sooritati viimane klienditellimus (finantsaasta = 01.01. kuni 31.12.), või garantii lõppemisel, kui see on hilisem.

c. Klientide rahuloluküsitlused. Et jätkuvalt jälgida klientide rahulolu turu lõikes ja saada teavet klienditeeninduse jätkuva parandamise jaoks, me saame teie isikuandmeid, mh klientide küsitluste raames, ja töötleme neid.

i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, toote andmed ja teave viimase ostu kohta.

ii. Töötlemise alus: Õigustatud huvid

iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest.

d. Teadaanded hooldusteeninduse kohta: Et tagada heal tasemel klienditeenindus, saadame me teile teadaandeid hooldusteeninduse kohta, nt kere ülevaatus, rooste ülevaatus jne. Need on asjakohased teie garantiiga seoses. Teadaannetega seonduvalt töötleme me teie isikuandmeid.

i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, toote andmed ja töökoja ajabroneering.

ii. Töötlemise alus: Lepingu täitmine.

iii. Kustutamine: Garantii lõppemine

e. Statistika ja aruandlus. Et hinnata edasimüüjate tegevust, jälgida edasimüüjate töö tulemuslikkust ja parandada müügiprotsesse edasimüüjate võrgustikus ning koostada kliendi- ja turuanalüüse ettevõtluse arendamise jaoks, saame me teie isikuandmeid ja töötleme neid. 

i. Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, toote andmed ja toimingute ajalugu.

ii. Töötlemise alus: Õigustatud huvid.

iii. Kustutamise kuupäev: 6 kuud alates kogumisest (seejärel andmete anonümiseerimine)

3 ALLIKAD

Kui me kogume teavet muudest allikatest kui teie käest, siis on nendeks järgmised:

a) Honda toodete edasimüüja kus asjakohane on statistika, turundus ja lepingu täitmine.

b) Avalikud registrid: mootorsõidukite register, isikukoodi register, ettevõtete register, kus eesmärk on ühene tuvastamine ja lepingu täitmine.

c) Liisimis- ja finantseerimisettevõtted, kus me saame luua krediidivõimalusi seoses lepingu sõlmimisega.

d) Krediidireitinguettevõtted, kus me saame teha teie krediidistaatuse hindamist seoses lepingu sõlmimisega.

Kogutud teave teie kohta pärineb:

a) EList / EMPst

4 TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Me avaldame teie isikuandmeid järgmiste kategooria saajatele:

a) Honda toodete edasimüüja ja tootja

b) Koostööpartnerid nagu finantsettevõtted, kindlustusettevõtted ja teenuseosutajad (nt maanteeabi, rehviladu jne).  

c) Muud tarnijad ja koostööpartnerid, kes aitavad meie ettevõtet (nt teenuseosutajad, tehniline abi, tarnijad, finantsinstitutsioonid).

d) Ettevõtted, kelle isikuandmete töötleja on seotud ettevõttes Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).

e) Avalik-õiguslikud asutused.

f) Sotsiaalmeedia (nt Facebook, LinkedIn).

5 EDASITOIMETAMINE VÄLJASPOOL ELI/EMP ASUVATESSE RIIKIDESSE

Lähtekoht on see, et me ei toimeta teie isikuandmeid väljaspoole ELi/EMP riike Kui erijuhul antakse teada saadetistest väljaspoole ELi/EMPd, palume selles osas juhinduda eritöötlemisest.

7 TEIE ÕIGUSED

Teil on järgmised õigused:

• Teil on õigus nõuda teavet oma isikuandmete kohta, neid parandada või need kustutada.

• Samuti on teil õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja piirata, mil määral teie isikuandmeid võib töödelda.

• Eelkõige on teil tingimusteta õigus keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil.

• Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Teie loobumine ei mõjuta töötlemise õiguslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

• Teil on õigus saada teie esitatud isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutataval ja masinloetaval viisil (andmete ülekantavus).

• Teil on alati õigus esitada kaebust andmekaitsega tegelevale asutusele, nt Andmekaitse Inspektsioon.

Te saate kasutada oma õigusi võttes ühendust isikuandmete töötlejaga eespool esitatud kontaktandmeid kasutades või kirjutades aadressil GDPR@nc.dk.

Nimetatud õiguste suhtes võivad kehtida tingimused või piirangud. Seetõttu võib teil teatud olukordades puududa andmete ülekantavuse õigus – see oleneb konkreetsest olukorras, mis on seotud töötlemistegevustega.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamise põhimõtted kirjeldavad isikuandmeid, mida kogutakse või genereeritakse (töödeldakse), kui te kasutate meie veebilehte („Honda.ee“), samuti kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, jagatakse või kaitstakse. Need selgitavad samuti teie isikuandmetega seotud valikuid ja kuidas meiega ühendust võtta.

Me soovitame teil ka lugeda meie privaatsuspõhimõtteid, mis selgitavad täiendavalt seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, ja teie õigusi. 

KES vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

NCG Import Baltics OÜ vastutab teie isikuandmete töötlemise eest. Meie kontaktandmed on esitatud allpool.

MIS on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida me saame salvestada teie arvuti kõvakettale, nutitelefoni või muusse elektroonikaseadmesse. Sõna „küpsis“ viitab nendes põhimõtetes ja nõusolekus siiski ka muudele automaatsetele andmekogumise viisidele, nt Flash küpsised (kohalikud ühisobjektid), veebilehe säilitamine (HTML5), Javascripti skriptid, piksli sildid või küpsised, mis on kasutusel muu tarkvara poolt. Sõna „küpsis“ hõlmab ka teavet MAC aadressi kohta ja muud teavet, mis käsitleb teie kõvaketast, nutitelefoni ja muid elektroonikaseadmeid.

MILLISEID isikuandmeid kogutakse ja MILLAL?

Kui te kasutate meie veebilehte, kogutakse teie isikuandmeid automaatselt ja neid jagatakse automaatselt meiega teenust vahendava tehnoloogiaplatvormi kaudu.  Me saame ja registreerime andmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid, teie veebilehitsejast, kui te kasutate meie kodulehte. Me kasutame mitmeid meetodeid, nt küpsised ja piksli silte, et koguda andmeid, mis võivad hõlmata (1) IP aadressi, (2) isiklikke küpsiste identifikaatoreid, küpsiste andmeid ja andmeid selle kohta, kas teie seadmes on teatud funktsioonidega tarkvara, (3) isikliku seadme identifikaatoreid ja seadme tüüpi, (4) domeeni, veebilehitseja liiki ja keelt, (5) operatsioonisüsteemi ja selle seadeid, (6) riiki ja ajatsooni, (7) viimati külastatud veebilehti, (8) andmeid teie interaktsiooni kohta meie veebilehega, nt klõpsamiskäitumine, ostud ja valitud seaded, ning (9) juurdepääsuaega ja viite-URLe.

Kolmandad pooled võivad samuti koguda andmeid veebilehe kaudu kasutades küpsiseid, kolmanda poole plugineid ja vidinaid. Need kolmandad poole koguvad andmeid otse veebilehitsejast ja andmete töötluse suhtes kehtivad nende endi privaatsuspõhimõtted.

Me kasutame küpsiseid, et jälgida, kuidas meie kliendid kasutavad meie kodulehte, ja mõista meie klientide seadeid (riigi ja keele valik). See võimaldab meil pakkuda klientidele teenuseid ja parandada nende kodulehe kasutamise kogemust. Me kasutame küpsiseid ja piksli silte ka selleks, et koguda üldteavet veebiliikluse kohta ja veebilehega toimuvad interaktsiooni kohta ning et selgitada suundumusi ja koguda statistikat, et meie veebilehte parandada. Me kasutame lähtepunktina kolme liiki küpsiseid oma kodulehel:

Funktsionaalsed küpsised: Need küpsised on vajalikud veebilehe põhifunktsionaalsuse jaoks ja need on seepärast alati aktiveeritud. Funktsionaalsed küpsised hõlmavad muu hulgas seda, et teie valikuid peetakse meeles veebilehe külastussessiooni ajal või aeg-ajalt, kui te seda soovite. Need teevad ostu- ja makseprotsessid võimalikuks ning aitavad turvalisusprobleemide ja nõuetele vastavuse tagamisega.

Toimimisküpsised: Toimimisküpsised aitavad meil parandada veebilehe toimivust nende kasutamise järgimise abil. Teatud juhtudel parandavad need küpsised teie päringuga seotud töötlemisaega ja aitavad pidada meeles teie veebilehitseja seadeid. Toimimisküpsiste deaktiveerimine võib mõjutada teie isiklike valikute ja veebilehe toimimist.

Sotsiaalmeedia ja reklaamid: Sotsiaalmeedia integratsiooniküpsised võimaldavad teil saada ühenduse oma sotsiaalvõrgustikuga ja jagada sisu meie kodulehelt sotsiaalmeedias.  Turundusküpsised (kolmandatelt pooltelt) koguvad andmeid, mis aitavad sobitada reklaame teie huvidega nii meie lehel kui ka väljaspool seda. Teatud juhtudel on need küpsised seotud teie isikuandmete töötlemisega. Turundusküpsiste deaktiveerimine võib tuua kaasa selle, et te näete reklaame, mis ei ole asjakohased teie jaoks, või te ei saa korralikku ühendust Facebooki, Twitteri või muu sotsiaalmeediaga ja/või te ei saa jagada sisu sotsiaalmeedias.

MIKS ja KUIDAS me kasutame (töötleme) teie isikuandmeid?

Me kasutame teie isikuandmeid, mis on kogutud küpsistega, toimivuse, sotsiaalmeedia ja reklaami eesmärkidel. Me võime kasutada andmeid ka selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte, et vältida või avastada pettusi, väärkasutust, ebaseaduslikku kasutust ja meie kasutuseeskirjade rikkumisi ning järgida korraldusi, valitsuse nõudeid ja kehtivaid õigusakte. 

Allpool näete, mis küpsiseid meie veebilehel kasutatakse, mis eesmärgil kasutatakse üksikuid küpsiseid, kes paigutab küpsise ja kaua seda salvestatakse teie seadmes:

Küpsiste liik

Ajutised = A

Püsivad = P

Eesmärk

Isikuandmete töötleja (andmete haldaja)

Kui kaua küpsiseid säilitatakse?

IDE (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Google Inc.  Up to 2 years

_ga (P) Toimimisküpsised Google Inc.  Up to 2 years

_ga_UA- (P) Toimimisküpsised Google Inc.  1 minute

_gid (P) Toimimisküpsised Google Inc.  1 day

ASP.NET_SessionId (A) Funktsionaalsed Nic. Christiansen Holding A/S  Until browser session ends

optimizelyBuckets (P) Toimimisküpsised Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyEndUserId (P) Toimimisküpsised Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyPendingLogEvents (P) Toimimisküpsised Nic. Christiansen Holding A/S  1 minute

optimizelySegments (P) Toimimisküpsised Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years 

PREF (P) Funktsionaalsed Google Inc.  Up to 1 year

VISITOR_INFO1_LIVE (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Google Inc.  Up to 1 year

YSC (A) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Google Inc.  Until browser session ends

TDCPM (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 1 year

TDID (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 1 year

fr (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Facebook Inc.  Up to 6 months 

HRL8 (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 1 month

mt_misc (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 1 month

mt_mop (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 1 month 

uuidc (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 2 years

uuidc (P) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Up to 2 years

bs_mop_u3s (A) Sotsiaalmeedia ja reklaamid Amnet Limited  Until browser session ends 

Põhimõtteliselt on kasutusel kahte liiki küpsiseid, ajutised ja püsivad. Ajutised küpsised on seotud nn veebilehe praeguse külastusega ja need kustutatakse automaatselt, kui te sulete veebilehitseja. Püsivad küpsised säilitatakse teie seadmes. Püsivad küpsised kustutavad endid pärast teatud aja möödumist, kuid need uuendatakse iga kord, kui te külastate vastavat veebilehte.

TEIE ISIKUANDMETE JAGAMINE

NCG Import Baltics OÜ jagab teie isikuandmeid:

- NCG Import Baltics OÜ seotud ettevõtetega reklaami eesmärgil, kus me kombineerime teie andmeid, mis on kogutud seotud ettevõtete poolt. Seotud ettevõtted on esitatud siin:

o http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

- sotsiaalmeediaga (nagu Facebook, Google, Instagram, Snapchat ja Twitter), et näidata teile asjakohaseid ja individuaalseid reklaame sotsiaalmeedias, mis põhinevad teie isiklikel andmetel

- kolmandatest pooltest pakkujatega, kes töötlevad isikuandmeid NCG Import Baltics OÜ nimel, nt andmete töötlemine ja haldamine, e-kirjade jagamine, küsitluste ja analüüside, kaubamärkide ja tooteturunduse juhtimine koos teatud teenuste ja toimingute haldamine kolmanda poole poolt

- kolmanda poolega vajalikul määral, et (1) vastata regulatiivnõuetele, korraldustele ja kehtivatele õigusaktidele, (2) vältida volitamata veebilehe kasutamist või meie veebilehe ja põhimõtete vastu rikkumist, (3) kaitsta meid kolmandate poolte nõuete eest ja (4) pakkuda abi pettuste ennetamisel ja uurimisel (nt kaubamärgi võltsimine).

Me võime ka meil olevaid isikuandmeid teie kohta edastada, kui me müüme või anname kogu ettevõtte või selle osa või varad (sh restruktureerimine, lõpetamine, vara likvideerimine). 

KUIDAS vältida ja kustutada küpsiseid?

Küpsistest keeldumine: Te võite alati loobuda küpsiste kasutamisest oma arvutis muutes seadeid oma internetilehitsejas. Seade olenevad sellest, millist veebilehitsejat te kasutate. Kui te otsustate selle kasuks, siis te ei saa kasutada mitmeid omadusi ja teenuseid, mis eeldavad et veebileht salvestab teie eelistused.

Google Analyticsi küpsistest saate te loobuda siin.

Võimalik on loobuda teatud reklaamivõrgustikest, mis jagavad teavet mitmete võrgustike vahel siin.

Küpsiste kustutamine: Küpsised, mida te olete varem heakskiitnud, saab lihtsalt kustutada. Kui teie arvutis on uuem interneti sirvija, võite kustutada kiirnuppe

CTRL + SHIFT + Delete. Kui kiirkäsklus ei tööta ja/või te kasutate MACi, alustage sellest, et otsite välja, millist lehitsejat te kasutate, ja siis vajutage asjakohasele lingile.

Pidage meeles! Kui kasutate mitut lehitsejat, kustutage küpsised neis kõigis.

KUIDAS ma loobun nõusolekust sotsiaalmeedia ja reklaamide puhul?

Antud nõusolek NCG Import Baltics OÜ ja seotud ettevõtete puhul võite te alati loobuda antud nõusolekust. Vt meie privaatsuspõhimõtteid.

Küpsiste kasutamise põhimõtete MUUTMINE

Kehtivad õigusaktid ja meie praktika muutub aja jooksul. Kui me soovime küpsiste kasutamise poliitikat uuendada, siis vaadatakse läbi ka muutused kogulehel. Kui me muudame ulatuslikult oma isikuandmete töötlemist, siis me eelteavitame teid sellest, või kui see on juriidiline nõue, me palume teie nõusolekut enne muutuste tegemist.

Me soovitame, et loeksite küpsiste kasutamise tava. Küpsiste põhimõtteid on viimati muudetud 7. mai 2018.

Küsimused ja Tagasiside

Me heameelega võtame vastu küsimusi, märkusi ja soovitusi küpsiste põhimõtete ja meie isiklike andmete kohta.

Kui soovite anda meile tagasisidet või kui soovite kasutada oma õigusi oma isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust.

NCG Import Baltics OÜ
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

Viimati uuendatud: 14. mai 2018