Disclaimer

Kogu informatsioon ja pildid, mis on Honda Motor Europe Ltd. või tema Eesti esinduse kodulehel, on Honda Motor Europe Ltd. või tema Eesti esinduse („Honda Baltics“) autoriõigustega kaitstud vara ning neid ei tohi paljundada ega kasutada ärilistel eesmärkidel Honda Motor Europe Ltd. või tema Eesti esinduse otsese kirjaliku loata.
Ehkki Honda Motor Europe Ltd. ja tema Eesti esindus teevad kõik, et tagada, et teave sõidukite kohta (nagu näiteks värvid, omadused, parameetrid, tehniline informatsioon ja hinnad) oleksid õiged ja täpsed, ei saa Honda Motor Europe Ltd. ega tema Eesti esindus nende täpsust garanteerida ning nimetatud teave on toodud “nagu on” ilma igasuguse garantiita. Honda Motor Europe Ltd. ja tema Eesti esindus ei võta endale mingisugust vastutust taolise informatsiooni usaldusväärsuse eest.
Honda Motor Europe Ltd. ja tema Eesti esindus jätavad endale õiguse teha muudatusi igal ajal eelneva etteteatamiseta lehe igas osas, kaasaarvatud hinnad, mudelid, materjalid, varustus, parameetrid ja kättesaadavus. Tulenevalt tellimis-, tarne- ja transporditeguritest, võib mõnede värvide ja mudelite kättesaadavus aeg-ajalt muutuda. Küsige jooksvat teavet kättesaadavuse kohta oma Honda edasimüüjalt.
Honda nime kasutavad rämpskirjad (õngevõtmiskirjad)
Honda on teadlik sagenenud teadetest rämpskirjade kohta, mida kutsutakse ka õngevõtmiskirjadeks, mis võivad olla töökuulutused ja auhinnateated, mis kasutavad Honda nime, et jätta mulje ehtsusest, eesmärgiga saada privaatset informatsiooni klientide kohta, nagu näiteks isiklikud ja majandusliku üksikasjad (nt krediitkaardi numbrid ja salasõnad).

Need rämpskirjad on uut liiki pettus internetis.
Seda tehakse, kas saates võltskirja otse ohvrile või suunates ta veebilehele, kus nõutakse informatsiooni, püüdes taolist isiklikku informatsiooni varastada.

Hondale on teada hulk juhtumeid, mis puudutavad võltskirju, mis kasutavad Honda nime, mis on saadetud klientidele. Seetõttu soovime me kinnitada, et taolistel kirjadel pole seost Hondaga ning me pole kunagi rakendanud selliseid töökuulutuste kampaaniaid ega auhinnakampaaniaid.

Honda soovitab, et kui te saate kirju, nagu toodud allpool olevas näites, või kirju, mis kasutavad Honda nime ja nõuavad isiklikku informatsiooni või majanduslikku informatsiooni, ning kui teil on kahtlusi nende tõesuse suhtes, siis palume taolistesse kirjadesse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega.